Nie wiedząc czym są zmienne kontekstowe Talend Studio oraz jak ich używać, nigdy nie będziesz mógł w pełni wykorzystać tego narzędzia. A nawet jeśli uda Ci się wykorzystać pewne możliwości poprzez obejście zmiennych, używając ich zrobiłbyś to samo kilka razy szybciej i prościej.

W tym szkoleniu:

  • wyjaśnię, czym są zmienne kontekstowe,
  • powiem dlaczego ich potrzebujesz,
  • i pokażę na przykładach jak możesz ich używać, aby ułatwić sobie pracę.

Zmienne kontekstowe

Zmienne kontekstowe to przede wszystkim zmienne – czyli wartości przypisane pod pewną nazwą, które mogą się zmienić podczas działania programu bądź procesu. Wyobraź sobie sytuację, że utworzyłeś proces ładujący dane z pliku do bazy danych. Musiałeś więc w komponencie źródłowym podać m.in. ścieżkę do pliku, jego nazwę, separator zaś w komponencie docelowym m.in. użytkownika i hasło. Wartości te czasem się zmieniają, zwłaszcza hasło. I co wtedy? Czy przy każdej takiej zmianie będziesz edytował swój proces? Nie, jest to niewykonalne. Właśnie tutaj z pomocą przychodzą zmienne kontekstowe.

W Talend Studio możesz tworzyć pojedyncze zmienne kontekstowe oraz grupy zmiennych. Grupy zmiennych możesz wykorzystywać na wiele sposobów, np. do:

  • izolacji środowisk DEV, TEST lub PROD
  • zgrupowania konfiguracji konkretnej bazy danych (umieszczenie w jednej grupie nazwy serwera, użytkownika, hasła itp.)
  • zgrupowania powiązanych zmiennych, np. ścieżek do plików konfiguracyjnych.

Zmienne kontekstowe pozwalają Ci więc na używanie różnych wartości zmiennych w różnych środowiskach, co pozwala na szybkie przetestowanie procesu w dowolnie wybranych środowisku.

Dodajemy kontekst do procesu

Metadane jako grupa

Na potrzeby niniejszego szkolenia stworzyłam prosty proces ładujący dane z pliku do bazy MySQL z wykorzystaniem filtrowania rekordów w tFilterRow. Jak możesz zobaczyć na screenie poniżej ścieżka do pliku wraz z jego nazwą jest wpisana na sztywno, co w przypadku zmiany ścieżki bądź nazwy pliku naraża nas na wywołanie błędów i edycje całego procesu.

Grupę kontekstów możemy dodać na dwa sposoby:

  • Repository -> Contexts -> Create context group (niestety później musielibyśmy zmienić Property Type z Repository na Built-in)
  • Edycja schematu w Repository -> Metadata

Drugi sposób pozwala nam zachować schemat jako Repository, więc wykorzystamy go w poniższej instrukcji. 

Aby edytować metadane dla źródła customer_data wystarczy, że klikniesz w dowolne pole w zakładce Component np. File name/Stream. Pojawi Ci się pop-up z możliwością zmiany ustawień na buit-in bądź aktualizacji połączenia. Kliknij więc OK.

W kroku 3/3 wybierz Export as context. Pojawi się pop-up, w którym chcemy utworzyć nową grupę kontekstów. Ja moja grupę nazwałam C_10_SRC_Customer.

Talend Studio automatycznie doda wartości do grupy kontekstów. Aby zakończyć kreację grupy, wybierz Finish. Studio zapyta również o propagację zmian w procesie wykorzystującym dany plik źródłowy – należy się zgodzić.

W zakładce Contexts powinieneś widzieć swoją grupę kontekstów, a w zakładce Component wszystkie ustawienia pliku powinny być poprzedzone słowem context, np. context.customer_data_File.

Pojedyncze zmienne w kontekście

Nie bez powodu w procesie jest tFilterRow, bedziemy chcieli wrzucić w kontekst zmienna po której będziemy filtrować dane. W tym celu w zakładce Context dodaj nową zmienną typu INT. Moja zmienna nazywa się V_age_filter i ma wartość 30.

Przejdź teraz do zakładki Component i polu Value wpisz nazwę swojej zmiennej poprzedzając ją słowem “context”.

Separacja środowisk z użyciem kontekstów

Jak wspominałam wcześniej, używając grup kontekstów możemy odseparować środowiska i uruchamiać ten sam proces na różnych środowiskach tylko jednym kliknięciem. Talend wszystkie zmienne jakie tworzysz, tworzy w środowisku domyślnym (Default). Dodajmy nowe środowisko o nazwie TEST. 

W tym celu w Repozytorium wybierz Context -> <Twoja nazwa grupy kontekstu> -> Edit context group. W kroku 2/2 wybierz zielony znak plusa umieszczony po prawej stronie okna.

Następnie dodaj nową grupę wybierając New…, wpisując jej nazwę (TEST) i na końcu kliknij OK. W zakładce Context możesz teraz zobaczyć dwie grupy: Default i Test oraz zmienić je na czas uruchomienia procesu.

Jeśli spodobał Ci się ten post to zostaw proszę komentarz poniżej oraz udostępnij ten post na swoim Facebook’u, Twitter’ze, LinkedIn lub innej stronie z mediami społecznościowymi.
Dzięki!

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments