You are currently viewing Talend Aktualizacja parametrów sfinalizowanie konfiguracji – dowiedz się w 3 minuty!
Could You Please Share This Post? I Appreciate It And Thank YOU! :) Have A Nice Day!
4.8
(235)

Może Ci się przydarzyć, że będziesz potrzebować zmienić wartości parametrów (Talend Aktualizacja parametrów sfinalizowanie) konfiguracyjnych w momencie, gdy zostały one już sfinalizowane w Talend Administration Center (TAC). Niestety nie da się tego zrobić z poziomu TAC, ale istnieje rozwiązanie, które pozwoli Ci odblokować, lecz wymaga to edycji samej konfiguracji TAC.

Talend Aktualizacja parametrów sfinalizowanie konfiguracji

Mowa tu o pliku configuration.properties, który znajduję się w folderze: <TACInstallationDirectory>/apache-tomcat/webapps/org.talend.administrator/WEB-INF/classes

1. Zatrzymaj Talend Administration Center

Wejdź do folderu, gdzie masz zainstalowany TAC i tam znajdziesz dwa skrypty: start_tac.sh oraz stop_tac.sh. 

cd ./tac/
./stop_tac.sh

2. Otwórz plik configuration.properties

Wyszukaj poniższe parametry i zmień na podane wartości. W przypadku, gdy któryś parametr będzie oznaczony znakiem komentarza to usuń komentarz i ustaw podaną wartość:

cd ./tac/apache-tomcat/.../WEB-INF/classes/
vim configuration.properties

Parametry i nowe wartości:

configuration.admin.enable=true
configuration.securityadmin.enable=true
configuration.dbadmin.enable=true

3. Zapisz plik

4. Uruchom ponownie TAC

cd ./tac/
./start_tac.sh

Po chwili, gdy serwis zostanie uruchomiony zaloguj się do TAC i zmień parametry konfiguracji na nowe. Gdy już będziesz pewny, że wszystko jest w porządku to możesz ponownie sfinalizować konfiguracje. (Talend Aktualizacja parametrów sfinalizowanie konfiguracji)

Jeśli spodobał Ci się ten post to zostaw proszę komentarz poniżej lub udostępnij ten post na swoim Facebook’u, Twitter’ze, LinkedIn lub innej stronie z mediami społecznościowymi.
Dzięki!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.8 / 5. Vote count: 235

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?