[ROZWIĄZANY] SonarQube: Max virtual memory areas vm.max_map_count [65530] is too low, increase to at least [262144]

Problem System nie może uzyskać żądanej ilości pamięci. Rozwiązanie Uruchom następującą komendę przed próbą uruchomienia SonarQube lub wydaniem komendy docker-compose up: sudo sysctl -w vm.max_map_count=262144

Czytaj dalej [ROZWIĄZANY] SonarQube: Max virtual memory areas vm.max_map_count [65530] is too low, increase to at least [262144]
[ROZWIĄZANY] Błąd: “This Jenkins instance appears to be offline”
Photo by Annie Spratt on Unsplash

[ROZWIĄZANY] Błąd: “This Jenkins instance appears to be offline”

Problem Podczas instalacji Jenkinsa możęmy otrzymać błąd, mówiący, że nasz Jenkins nie ma dostępu do internetu. Problem możę wynikać z tego, że mamy problemy z certyfikatem SSL, a domyślnie Jenkins łączy się po https, gdy np. chce pobrać wtyczki (pluginy) do instalacji. Rozwiązanie Aby rozwiązać powyższy problem wystarczy zmienić protokół z HTTPS na HTTP w pliku hudson.model.UpdateCenter.xml i zrestratować Jenkinsa. <?xml version='1.1' encoding='UTF-8'?> <sites> <site> <id>default</id> <!-- <url>https://updates.jenkins.io/update-center.json</url> --> <url>http://updates.jenkins.io/update-center.json</url> </site> </sites>

Czytaj dalej [ROZWIĄZANY] Błąd: “This Jenkins instance appears to be offline”
[ROZWIĄZANY] Docker for Windows Hyper-V: jak udostępnić internet kontenerom lub maszynie wirtualnej?
Photo by Jerry Zhang on Unsplash

[ROZWIĄZANY] Docker for Windows Hyper-V: jak udostępnić internet kontenerom lub maszynie wirtualnej?

Problem Korzystamy z wirtualizacji Hyper-V, tworzymy maszynę wirtualną, ale nie ma ona dostępu do internetu? Żaden problem. Możemy to łatwo rozwiązać! Przyczyna Powodem braku internetu jest brak Wirtualnego Przełącznika (ang.…

Czytaj dalej [ROZWIĄZANY] Docker for Windows Hyper-V: jak udostępnić internet kontenerom lub maszynie wirtualnej?
[ROZWIĄZANY] Maven settings.xml hasło ze znakami specjalnymi
Photo by Jason Leung on Unsplash

[ROZWIĄZANY] Maven settings.xml hasło ze znakami specjalnymi

Problem Definiujemy połączenie do serwera proxy lub do np. repozytorium artefaktów, które zawiera znami specjalnie takie jak: < (mniejszy niż)> (mniejszy niż)& (appersand)' (apostrof)" (cudzysłów) Rozwiązanie Możemy oczywiście zmienić hasło…

Czytaj dalej [ROZWIĄZANY] Maven settings.xml hasło ze znakami specjalnymi

GitHub: Jak skonfigurować połączenie po SSH – Ubuntu 18.04

Wstęp SSH (ang. secure shell) to standard protokołów komunikacyjnych używanych w sieciach komputerowych TCP/IP. W tym poście skupimy się nad konfiguracją komunikacji pomiędzy naszym komputerm a serwerem GitHub przy użyciu…

Czytaj dalej GitHub: Jak skonfigurować połączenie po SSH – Ubuntu 18.04