Talend: tSAPTableInput DATA_BUFFER_EXCEEDED

Podczas uruchomienia joba w Talendzie, gdzie używasz komponentu tSAPTableInput możesz napotkać poniższy błąd.  Problem [FATAL]: repository.job_dfkkop_0_1.job_DFKKOP - tSAPTableInput_1 DATA_BUFFER_EXCEEDED SAPException@710b18a6 [ errorCode=13 ,errorGroup=126 ,errorKey=DATA_BUFFER_EXCEEDED ,errorMessage=DATA_BUFFER_EXCEEDED ,errorMessageNumber=000 ,errorMessageText= ,bapiName=RFC_READ_TABLE ,tableName=DFKKOP ] at org.talend.sap.exception.SAPException$Builder.<init>(SAPException.java:274)…

Czytaj dalej
Close Menu