Apache Spark Jak sprawdzić czy plik istnieje na HDFS? – Sprawdź w 1 minutę!

You are currently viewing Apache Spark Jak sprawdzić czy plik istnieje na HDFS? – Sprawdź w 1 minutę!
Share This Post, Help Others, And Earn My Heartfelt Appreciation! :)
4.8
(259)

Problem

Wykorzystamy do tego klasę FileSystem oraz Path [ Apache Spark Jak sprawdzić czy plik istnieje na HDFS ] z biblioteki org.apache.hadoop.fs. Dzięki temu możemy w kilku liniach kodu sprawdzić czy plik istnieje na HDFS (Hadoop Distributed FileSystem).

Spark 2.0+

Poniższy kod przedstawia kompatybilną wersję dla Apache Spark 2.0 i wyższego.

package com.bigdataetl

import org.apache.hadoop.fs.{FileSystem, Path}
import org.apache.spark.sql.SparkSession

object Test extends App {

 val spark = SparkSession.builder
  // I set master to local[*], because I run it on my local computer.
  // I production mode master will be set from spark-submit command.
  .master("local[*]")
  .appName("BigDataETL - Check if file exists")
  .getOrCreate()

 // Create FileSystem object from Hadoop Configuration
 val fs = FileSystem.get(spark.sparkContext.hadoopConfiguration)

 // This methods returns Boolean (true - if file exists, false - if file doesn't exist
 val fileExists = fs.exists(new Path("<parh_to_file>"))

 if (fileExists) println("File exists!")
 else println("File doesn't exist!")

}

 Od Spark 1.6 do 2.0

W starszej wersji Apache Spark API prezentowało się inaczej:

package com.bigdataetl

import org.apache.hadoop.fs.{FileSystem, Path}
import org.apache.spark.{SparkConf, SparkContext}

object Test extends App {

 val sparkConf = new SparkConf().setAppName(s"BigDataETL - Check if file exists")
 val sc = new SparkContext(sparkConf)

 // Create FileSystem object from Hadoop Configuration
 val fs = FileSystem.get(sc.hadoopConfiguration)

 // This methods returns Boolean (true - if file exists, false - if file doesn't exist
 val fileExists = fs.exists(new Path("<parh_to_file>"))

 if (fileExists) println("File exists!")
 else println("File doesn't exist!")

}
To by było na tyle w temacie: Apache Spark Jak sprawdzić czy plik istnieje na HDFS! Spark Jak sprawdzić czy plik istnieje na HDFS

Jeśli spodobał Ci się ten post to zostaw proszę komentarz poniżej lub udostępnij ten post na swoim Facebook’u, Twitter’ze, LinkedIn lub innej stronie z mediami społecznościowymi.
Dzięki!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.8 / 5. Vote count: 259

No votes so far! Be the first to rate this post.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments