Jak skonfigurować IntelliJ IDEA JavaFX Java 11-14?

Share this post and Earn Free Points!

W tym poście pokaże Ci jak skonfigurować IntelliJ IDEA JavaFX Java. W raz z Java 11 biblioteki JavaFX zostały wyłączone z biblioteki JDK dlatego, aby używać JavaFX należy pobrać i załączyć manualnie brakujące biblioteki do projektu.

Pobieranie JavaFX -> Jak skonfigurować IntelliJ IDEA JavaFX Java

Aby pobrać paczkę JavaFX należy wejść na stronę https://gluonhq.com/products/javafx/ oraz wybrać odpowiednią dla nas wersję. W moim przypadku będzie to „JavaFX Linux SDK„.

Pobraną paczkę należy rozpakować. W kolejnych krokach będziemy dodawać te biblioteki do projektu.

Jak skonfigurować IntelliJ IDEA JavaFX oraz Java 11-14?

Ustawienie JDK

W IntelliJ przechodzimy do File -> Project Structure -> Project, a następnie ustawiamy odpowiednią wersje JDK.

Jak skonfigurować IntelliJ IDEA JavaFX oraz Java 11-14?

W zakładce Modules również ustawiamy poprawne JDK.

Jak skonfigurować IntelliJ IDEA JavaFX oraz Java 11-14?

Dodawanie biblioteki JavaFX

Następnie przechodzimy do File -> Project Structure -> Libraries i dodajemy New Project Library klikając w przycisk plusa +. Wybieramy folder lib, w katalogu gdzie wcześniej rozpakowaliśmy pobraną bibliotekę JavaFX SDK.

(Możemy również zdefiniować tą bibliotekę jako Global Libraries, a następnie tylko importować do poszczególnych projektów/modułów).

Jak skonfigurować IntelliJ IDEA JavaFX oraz Java 11-14?

Uruchomienie aplikacji

Gdy w przypadku uruchomienia aplikacji otrzymasz błąd:

Error: JavaFX runtime components are missing, and are required to run this application

to należy dodać moduł javafx.graphics w opcjach VM (pamiętaj, aby zmienić ścieżkę).

Linux

--module-path /home/pawel/Desktop/javafx-sdk-11.0.2/lib --add-modules javafx.controls,javafx.fxml

Windows

--module-path "C:\javafx-sdk-11.0.2/lib" --add-modules javafx.controls,javafx.fxml

To już wszystko! Uruchom aplikację i zobacz, że działa! 🙂 To by było na tyle w temacie: Jak skonfigurować IntelliJ IDEA JavaFX Java 11-14!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.8 / 5. Vote count: 565

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?