GitHub: Jak skonfigurować połączenie po SSH – Ubuntu 18.04

GitHub: Jak skonfigurować połączenie po SSH – Ubuntu 18.04

Wstęp

SSH (ang. secure shell) to standard protokołów komunikacyjnych używanych w sieciach komputerowych TCP/IP.

W tym poście skupimy się nad konfiguracją komunikacji pomiędzy naszym komputerm a serwerem GitHub przy użyciu protukołu SSH.

Tworzenie pary kluczy RSA

Na początku należy utworzyć parę kluczy RSA – klucz publiczny i prywatny. Jak widzimy domyślna ścieżka dla kluczy to “/home/<user_name>/.ssh/”. W trakcie tworzenia kluczy możemy zabezpieczyć je dodatkowym hasłem (Enter passphrase). Możemy to oczywiście pominąć wciskając Enter.

pawel@pawel:~$ ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/pawel/.ssh/id_rsa): 
Enter passphrase (empty for no passphrase): 
Enter same passphrase again: 
Your identification has been saved in /home/pawel/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/pawel/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:DLDvn4R61tr+xwNTOL4YDd+SVxonIMPSjPzLnvZ5MGo pawel@pawel
The key's randomart image is:
+---[RSA 2048]----+
|  .. =     |
|   o+ * .   |
|  . .o o o   |
|   . oo o + o |
|   ..S* = *  |
|   . .+ @ +  |
|   oo.= X   |
|   .o+E...=  |
|  .o.==o+o .  |
+----[SHA256]-----+

Nasze klucze dostępne są kolejno:

 • Klucz prywatny – in /home/pawel/.ssh/id_rsa
 • Klucz publiczny – in /home/pawel/.ssh/id_rsa.pub

Konfiguracja GitHub

Aby dodać klucz publiczny do naszego konta na GitHubie należy zalogować się i przejść do strony: https://github.com/settings/keys

Następnie klikamy zielony przycisk “New SSH key”.

W kolejnym oknie należy wpisać tytuł – tu możemy wpisać unikalną nazwę naszego połączenia np. test_ssh_key_ubuntu.

W polu Key należy wkleić Twój klucz publiczny wygenerowany wcześniej. Aby dowiedzieć się jak on wygląda wystarczy np. użyć polecenia “cat“, aby wyświetlić jego zawartość w konsoli.

pawel@pawel:~$ cat /home/pawel/.ssh/id_rsa.pub
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQC0g6xgWHh6vKjitxD9wTTdhj2A0ZKfh09QsBdlgK9zh2wiQhfiQQWMau6YkkN993w7Dgn6HiOc8MikqxUf/xLfGkr36W7D7HIBKaKkNd/GresLzcv0NukATZQyoChjARoW3kUuPYhxL/wuTMfohSc6vbyl+jak34rG6pQzfZcvsZfGMUsaVQKNy2gUHhYS/yOWanKFf87QIap7Oy12+uZT229BSbrrSkdld4wdHS9/sVUu6ZdAQtdPGXqSdwyxSdQ+YSfbNyX1mrBFNsl0/A3QXA9+25K9Qj4gqVsIzCFzMnyEie3frrq3yzQ+OgYh81yIX4T3z/1JHGvx21nhvZKR pawel@pawel

Możemy go teraz skopiować i wkleić na stronie GitHub. Klikamy przycisk “Add SSH Key”.

Gdy wszytko zrobiliśmy bez błędów zobaczymy, że nasz klucz jest widoczny  na liście kluczy.

Klonowanie repozytorium przy użyciu SSH

Teraz możemy sprawdzić czy jesteśmy wstanie sklonować repozytorium GitHub przy użyciu SSH. Ja pokaże jak to zrobić na swoim repozytorium.

Wchodzimy w wybrane przez na repozytorium, klikamy “Clone” i wybieramy opcję “Use SSH”.

Kopiujemy wygenerowany link i następnie w wybranym przez nas katalogu uruchamiamy komende w konsoli:

pawel@pawel:~$ git clone git@github.com:bigdata-etl/blog.git
Cloning into 'blog'...
The authenticity of host 'github.com (140.82.118.4)' can't be established.
RSA key fingerprint is SHA256:nThbg6kXUpJWGl7E1IGOCspRomTxdCARLviKw6E5SY8.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added 'github.com,140.82.118.4' (RSA) to the list of known hosts.
remote: Enumerating objects: 4, done.
remote: Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 4
Receiving objects: 100% (4/4), 4.50 KiB | 4.50 MiB/s, done.

Podsumowanie

W tym poście przeszliśmy przez tworzenie pary kluczy RSA oraz konfigurację GitHub. Teraz w łatwy i bezpieczny sposób możesz zacząć zarządzać swoim repozytorium Git.

Jeśli spodobał Ci się ten post to zostaw proszę komentarz poniżej oraz udostępnij ten post na swoim Facebook’u, Twitter’ze, LinkedIn lub innej stronie z mediami społecznościowymi.
Dzięki!

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments