Witaj Na Naszym Blogu!

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę! Znajdziesz tutaj posty i szkolenia z zakresu BigData t.j.:

  • Apache Spark
  • Apache Kafka
  • Apache Airflow
  • Cloudera
  • i wiele wiele innych

oraz ETL t.j.:

  • Talend
  • Informatica PowerCenter

Wersja W Języku Angielskim

Zapraszamy na angielską wersje naszego bloga! Kliknij na amerykańską flagę w prawym górnym rogu górnego menu lub kliknij w TUTAJ!


Najnowsze Posty

1 2

Big Data

No post found!


Talend Data Integration (ETL):

No posts found.

Inne Posty

No post found!


How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?