Apache Spark Jak zmienić nazwę usunąć plik HDFS – 1 minuta?

You are currently viewing Apache Spark Jak zmienić nazwę usunąć plik HDFS – 1 minuta?
Share This Post, Help Others, And Earn My Heartfelt Appreciation! :)
4.8
(276)

W tym krótkim poście przybliżę temat: Apache Spark Jak zmienić nazwę usunąć plik HDFS.

Apache Spark Jak zmienić nazwę usunąć plik HDFS

package com.bigdataetl

import org.apache.hadoop.fs.{FileSystem, Path}
import org.apache.spark.sql.SparkSession

object Test extends App {

 val spark = SparkSession.builder
  // I set master to local[*], because I run it on my local computer.
  // I production mode master will be set rom s
  .master("local[*]")
  .appName("BigDataETL")
  .getOrCreate()

 // Create FileSystem object from Hadoop Configuration
 val fs = FileSystem.get(spark.sparkContext.hadoopConfiguration)

 // Base path where Spark will produce output file
 val basePath = "/bigtadata_etl/spark/output"
 val newFileName = "renamed_spark_output"

 // Change file name from Spark generic to new one
 fs.rename(new Path(s"$basePath/part-00000"), new Path(s"$basePath/$newFileName"))

}

Apache Spark: Usunięcie pliku/plików

Korzystając z DSL. (inny przykład opisałem pod postem: Scala: jak uruchomić komendę shell z poziomu kodu?) lub korzystająć z klasy FileSystem z pakietu org.apache.hadoop.fs.

package com.bigdataetl

import org.apache.hadoop.fs.{FileSystem, Path}
import org.apache.spark.sql.SparkSession
import scala.sys.process._

object SparkDeleteFile {
 val spark = SparkSession.builder
  // I set master to local[*], because I run it on my local computer.
  // I production mode master will be set rom s
  .master("local[*]")
  .appName("BigDataETL")
  .getOrCreate()

 // Create FileSystem object from Hadoop Configuration
 val fs = FileSystem.get(spark.sparkContext.hadoopConfiguration)

 // Delete directories recursively using FileSystem class
 fs.delete(new Path("/bigdata_etl/data"), true)
 // Delete using Scala DSL
 s"hdfs dfs -rm -r /bigdata_etl/data/" !

 // Delete file
 fs.removeAcl(new Path("/bigdata_etl/data/file_to_delete.dat"))
 // Delete using Scala DSL
 s"hdfs dfs -rm /bigdata_etl/data/file_to_delete.dat" !

}

Jeśli spodobał Ci się ten post to zostaw proszę komentarz poniżej lub udostępnij ten post na swoim Facebook’u, Twitter’ze, LinkedIn lub innej stronie z mediami społecznościowymi.
Dzięki!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.8 / 5. Vote count: 276

No votes so far! Be the first to rate this post.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments