Akka.io Szybki start Java – 1 spotkanie z biblioteką!

Share This Post, Help Others, And Earn My Heartfelt Appreciation! :)
4.7
(129)

Akka.io Szybki start Java: Bardzo często możesz spotkać się z wymaganiem stworzenia aplikacji, której zadaniem będzie gromadzenie danych z zewnętrznego systemu poprzez jego API. Może się okazać, że „wąskim gardłem” takiej aplikacji będzie czas jej wykonania.

Załóżmy, że co 15 min należy odświeżyć dane o klientach. API z jakim mamy do czynienia nie pozwala na wysłanie żądania, które zwróci informacje o wszystkich klientach lub grupie klientów. Możemy jedynie wysłać żądanie , gdzie możemy podać ID klienta. Klientów mamy około 10 tysięcy. Średni czas od wysłania zapytania do czasu odpowiedzi wynosi 0.4 sekundy. Jak łatwo policzyć, gdy uruchomimy aplikację to czas w jakim będziemy w stanie odebrać odświeżyć dane będzie wynosił: 66,66 min, co przekracza okno odświeżania ponad 4 razy!. W skrócie, nie spełnimy stawianych przed nami wymagań.

Liczba klientów10 000
Średni czas odpowiedzi0.4 sek
Czas pobierania danych  (jeden wątek)66,66 min
Czas pobierania danych z wykorzystaniem 5 aktorów (Akka)13,33 min

Jednym z rozwiązań możemy być uruchomienie tej samej aplikacji kilkanaście razy, gdzie każda instancja otrzyma inny zbiór ID klientów. Lecz jest to mało eleganckie rozwiązanie i przysparza więcej problemów, ponieważ musimy dodać logikę dzielenia klientów na paczki, potem uruchamiać kilkanaście instancji, monitorować je itd.

Akka.io Szybki start Java

Z pomocą przychodzi nam Akka. Oparta na koncepcji aktorów, gdzie każdy aktor jest uruchamiany jako nie zależny wątek. Implementacja tej biblioteki jest bardzo prosta.

Definiujemy aktorów i przydzielamy im zadania. Nie interesuje nas obsługa współbieżności, dzięki czemu możemy spojrzeć na ten problem jeszcze z wyższego poziomu. 

1. Koncepcja i komunikacja w (Akka.io Szybki start Java)

Na poniższym rysunku przedstawiona została koncepcja aktorów oraz komunikacja pomiędzy nimi, gdzie przedstawiona jest ona jako dwukierunkowa, lecz oczywiście można ona być również jednokierunkowa (taka też została zaimplementowana w przykładnie zawartym w tym poście). (Akka.io Szybki start Java)

Aplikacja składa się z jednego aktora, który jest odpowiedzialny tylko i wyłącznie za wyświetlanie wiadomości w konsol (WorkersAdministrator), które będą wysyłane przez aktorów (workerów). (Akka.io Szybki start Java)

ActorSystem system = ActorSystem.create("Actor-api-collector");

// Create Actor, which will be responsible only for printing messages from workers
final ActorRef workersAdministrator = system.actorOf(Printer.props(), "workersAdministrator");

// Create set of workers
ActorRef worker1 = system.actorOf(DataCollector.props(workersAdministrator));
ActorRef worker2 = system.actorOf(DataCollector.props(workersAdministrator));
ActorRef worker3 = system.actorOf(DataCollector.props(workersAdministrator));
ActorRef worker4 = system.actorOf(DataCollector.props(workersAdministrator));
ActorRef worker5 = system.actorOf(DataCollector.props(workersAdministrator));

Każdy Worker będzie wysyłał informacje do WorkersAdministratora o tym, że:

 1. Otrzymał zadanie, aby pobrać informacje o kliencie o przekazanym ID.
  workersAdministrator.tell("--> Getting data for ID=[" + id + "] ... ", getSelf());
 2. Pobieranie zostało zakończone. Dodatkowo przekaże w wiadomości czas jaki upłynął od otrzymania zadania do zakończenia pobierania.
  workersAdministrator.tell("<-- Data collected! ID=[" + id + "] in time=[" + sleepInt + "] milliseconds.", getSelf());

   

.match(Integer.class, id -> {
  // Tell the WorkersAdministrator that this Actor sent the request and is waiting for response.
  workersAdministrator.tell("--> Getting data for ID=[" + id + "] ... ", getSelf());

  // Get the response time and tell the WorkersAdministrator that data was received.
  int sleepInt = collectData();
  workersAdministrator.tell("<-- Data collected! ID=[" + id + "] in time=[" + sleepInt + "] milliseconds.", getSelf());
})
Akka.io Szybki start Java - 1 spotkanie z biblioteką!
Akka.io Szybki start Java

2. WorkersAdministrator w Akka.io

Każda klasa, która ma być aktorem musi rozszerzać klasę AbstractActor. Wymusi to na użytkowniku zaimplementowanie metody: createReceive(). 

W tej metodzie zostaje zaimplementowana logika wykorzystująca matching pattern (bardziej jest on znany ze Scali, niż z języka Java). Definiujemy jakiej klasy oczekujemy obiektu, który będzie przekazywany. W naszym przypadku aktorzy (workerzy) będą przekazywać wiadomość tekstową, dlatego jest ona klasy String.class, a „message” jest naszą referencją do tego obiektu. (Akka.io Szybki start Java)

package com.bigdataetl.akka;

import akka.actor.AbstractActor;
import akka.actor.Props;

public class WorkersAdministrator extends AbstractActor {

  static public Props props() {
    return Props.create(WorkersAdministrator.class, () -> new WorkersAdministrator());
  }

  public WorkersAdministrator() {
  }

  @Override
  public Receive createReceive() {
    return receiveBuilder()
        .match(String.class, message -> {
          // Just print the incoming messages from the Actors
          System.out.println(message);
        })
        .build();
  }

}

// (Akka.io Szybki start Java)

3. Worker (DataCollector) w (Akka.io Szybki start Java)

Akka.io: Nasz worker, czyli instancja klasy DataCollector również musi rozszerzać klase AbstractActor.

W przypadku Workera przekazywany jest ID klienta, który w naszym przypadku jest wartością typu Integer.

 Aby zasymulować oczekiwanie na odpowiedź serwera na wysłane żądanie, została stworzna prywatna metoda collectData(), która zwraca losową wartość milisekund, które wstrzymają dany wątek (aktora), a następnie zwróci tą wartość po to, aby można ją było przekazać w wiadomości do administratora.

package com.bigdataetl.akka;

import akka.actor.AbstractActor;
import akka.actor.ActorRef;
import akka.actor.Props;

import java.util.Random;

public class DataCollector extends AbstractActor {

  private int actorId;
  private ActorRef workersAdministrator;
  private Random rnd = new Random();

  public DataCollector(int actorId, ActorRef workersAdministrator) {
    this.actorId = actorId;
    this.workersAdministrator = workersAdministrator;
  }

  static public Props props(int actorId, ActorRef printerActor) {
    return Props.create(DataCollector.class, () -> new DataCollector(actorId, printerActor));
  }

  // This method is a API mock-up response.
  // We sent the request and we are waiting for response.
  // I used the random class to demonstrate the random time of response
  private int collectData() {
    int sleepTime = rnd.nextInt(300) + 300;
    try {
      Thread.sleep(sleepTime);
    } catch (InterruptedException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    return sleepTime;
  }

  @Override
  public Receive createReceive() {
    return receiveBuilder()
        .match(Integer.class, clientId -> {
          // Tell the WorkersAdministrator that this Actor sent the request and is waiting for response.
          workersAdministrator.tell("--> {Actor " + actorId + "} Sending request for data. ID=[" + clientId + "] ... ", getSelf());

          // Get the response time and tell the WorkersAdministrator that data was received.
          int sleepInt = collectData();
          workersAdministrator.tell("<-- {Actor " + actorId + "} Data collected! ID=[" + clientId + "] in time=[" + sleepInt + "] milliseconds.", getSelf());
        })
        .build();
  }
}


// (Akka.io Szybki start Java)

4. Klasa Main

Na początek rejestrujemy AktorSystem. Następnie w ramach „systemu” rejestrowani będą aktorzy.

Zwróć uwagę, że to od Ciebie zależy jakie będą relacje pomiędzy aktorami. Z punktu widzenia biblioteki, wszyscy aktorzy są sobie równi. To deweloper wyznacza drzewo relacji pomiędzy nimi.

Następnie kolejno rejestrujemy WorkerAdministratora oraz 5 aktorów (DataCollector).

W pętli zawarta jest logika, która deleguje pracę do poszczególnych workerów. Dla uproszczenia założyłem, że ID klientów będą zaczynały się od 1 do 100 (Akka.io Szybki start Java)

package com.bigdataetl;

import akka.actor.ActorRef;
import akka.actor.ActorSystem;
import com.bigdataetl.akka.DataCollector;
import com.bigdataetl.akka.WorkersAdministrator;

public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    ActorSystem system = ActorSystem.create("Actor-api-collector");

    // Create Actor, which will be responsible only for printing messages from workers
    final ActorRef workersAdministrator = system.actorOf(WorkersAdministrator.props(), "workersAdministrator");

    // Create set of workers
    ActorRef worker1 = system.actorOf(DataCollector.props(1,workersAdministrator));
    ActorRef worker2 = system.actorOf(DataCollector.props(2,workersAdministrator));
    ActorRef worker3 = system.actorOf(DataCollector.props(3,workersAdministrator));
    ActorRef worker4 = system.actorOf(DataCollector.props(4,workersAdministrator));
    ActorRef worker5 = system.actorOf(DataCollector.props(5, workersAdministrator));

    // This loop demonstrate how we can delegate jobs to Actors.
    // We would like to sent the requests to API to get data for each requested ID.
    for (int id = 1; id <= 100; id++) {

      switch (id % 5) {
        case 0:
          worker1.tell(id, ActorRef.noSender());
          break;
        case 1:
          worker2.tell(id, ActorRef.noSender());
          break;
        case 2:
          worker3.tell(id, ActorRef.noSender());
          break;
        case 3:
          worker4.tell(id, ActorRef.noSender());
          break;
        case 4:
          worker5.tell(id, ActorRef.noSender());
          break;
      }

    }
  }

}

// (Akka.io Szybki start Java)

5. Wynik -> Akka.io

Po uruchomieniu programu powinieneś otrzymać podobny rezultat jak poniżej.

Jak widać, na początku widzimy tylko informacje o tym, że praca została przydzielona do poszczególnych aktorów, po czym w późniejszych wpisach widzimy jak zaczynają się pojawiać informację o tym, że nastąpiła odpowiedź z serwera i dane zostały pobrane. Gdy dany aktor skończy pobieranie danych natychmiast otrzymuje kolejne zadanie do wykonania (Akka.io Szybki start Java)

--> {Actor 2} Sending request for data. ID=[1] ... 
--> {Actor 3} Sending request for data. ID=[2] ... 
--> {Actor 5} Sending request for data. ID=[4] ... 
--> {Actor 4} Sending request for data. ID=[3] ... 
--> {Actor 1} Sending request for data. ID=[5] ... 
<-- {Actor 5} Data collected! ID=[4] in time=[400] milliseconds.
--> {Actor 5} Sending request for data. ID=[9] ... 
<-- {Actor 4} Data collected! ID=[3] in time=[517] milliseconds.
--> {Actor 4} Sending request for data. ID=[8] ... 
<-- {Actor 2} Data collected! ID=[1] in time=[530] milliseconds.
--> {Actor 2} Sending request for data. ID=[6] ... 
<-- {Actor 3} Data collected! ID=[2] in time=[563] milliseconds.
--> {Actor 3} Sending request for data. ID=[7] ... 
<-- {Actor 1} Data collected! ID=[5] in time=[578] milliseconds.
--> {Actor 1} Sending request for data. ID=[10] ... 
<-- {Actor 5} Data collected! ID=[9] in time=[485] milliseconds.
--> {Actor 5} Sending request for data. ID=[14] ... 
<-- {Actor 3} Data collected! ID=[7] in time=[378] milliseconds.
--> {Actor 3} Sending request for data. ID=[12] ... 
<-- {Actor 1} Data collected! ID=[10] in time=[397] milliseconds.
--> {Actor 1} Sending request for data. ID=[15] ... 
<-- {Actor 4} Data collected! ID=[8] in time=[508] milliseconds.
--> {Actor 4} Sending request for data. ID=[13] ... 
<-- {Actor 2} Data collected! ID=[6] in time=[550] milliseconds.
--> {Actor 2} Sending request for data. ID=[11] ... 
<-- {Actor 1} Data collected! ID=[15] in time=[330] milliseconds.
--> {Actor 1} Sending request for data. ID=[20] ... 
<-- {Actor 5} Data collected! ID=[14] in time=[424] milliseconds.
--> {Actor 5} Sending request for data. ID=[19] ... 
<-- {Actor 3} Data collected! ID=[12] in time=[504] milliseconds.
--> {Actor 3} Sending request for data. ID=[17] ... 
<-- {Actor 4} Data collected! ID=[13] in time=[484] milliseconds.
--> {Actor 4} Sending request for data. ID=[18] ... 
<-- {Actor 2} Data collected! ID=[11] in time=[509] milliseconds.
--> {Actor 2} Sending request for data. ID=[16] ... 
<-- {Actor 1} Data collected! ID=[20] in time=[379] milliseconds.
--> {Actor 1} Sending request for data. ID=[25] ... 
<-- {Actor 5} Data collected! ID=[19] in time=[419] milliseconds.
--> {Actor 5} Sending request for data. ID=[24] ... 
<-- {Actor 4} Data collected! ID=[18] in time=[315] milliseconds.
--> {Actor 4} Sending request for data. ID=[23] ... 
<-- {Actor 3} Data collected! ID=[17] in time=[496] milliseconds.
--> {Actor 3} Sending request for data. ID=[22] ... 
<-- {Actor 2} Data collected! ID=[16] in time=[494] milliseconds.
--> {Actor 2} Sending request for data. ID=[21] ... 
<-- {Actor 1} Data collected! ID=[25] in time=[417] milliseconds.
--> {Actor 1} Sending request for data. ID=[30] ... 
<-- {Actor 5} Data collected! ID=[24] in time=[410] milliseconds.
--> {Actor 5} Sending request for data. ID=[29] ... 
<-- {Actor 4} Data collected! ID=[23] in time=[321] milliseconds.
...


// (Akka.io Szybki start Java)

Podsumowanie -> Akka.io

Biblioteka Akka.io jak widać jest prosta w użyciu, a daje przy tym nie widoczny na dewelopera system zarządzania wątkami. Zastosowanie tej biblioteki może pomóc w rozwiązaniu wielu problemów, które z natury w jednowątkowym trybie mogą być nie do wykonania. Zachęcam do poczytania dokumentacji na oficjalnej stronie (Akka.io Szybki start Java)

Jeśli spodobał Ci się ten post to zostaw proszę komentarz poniżej lub udostępnij ten post na swoim Facebook’u, Twitter’ze, LinkedIn lub innej stronie z mediami społecznościowymi.
Dzięki!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 129

No votes so far! Be the first to rate this post.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments