Apache Airflow CeleryExecutor PostgreSQL Redis Docker-Compose: Uruchom środowisko w 5 minut!

You are currently viewing Apache Airflow CeleryExecutor PostgreSQL Redis Docker-Compose: Uruchom środowisko w 5 minut!
Photo by Drew Beamer on Unsplash
Share This Post, Help Others, And Earn My Heartfelt Appreciation! :)
4.9
(561)

W tym poście pokaże Ci jak w 5 minut stworzyć w pełni działające środowisko Apache Airflow CeleryExecutor PostgreSQL Redis Docker-Compose, w którego skład wejdą:

Apache Airflow CeleryExecutor PostgreSQL Redis Docker-Compose

 • Apache Airflow WebServer
 • Apache Airflow Worker
 • Apache Airflow Scheduler
 • Flower – internetowe narzędzie do monitorowania i zarządzania klastrami Celery
 • Redis – to open source (licencjonowany BSD) magazyn struktur danych w pamięci, wykorzystywany jako baza danych, pamięć podręczna i broker komunikatów.

Skrypt docker-compose.yml

Utwórz plik docker-compose.yml i wklej poniższy skrypt. Następnie uruchom komende docker-compos up -d.

(Poniższy skrypt został zaczerpnięty ze strony Puckel)

version: '2.1'
services:
  redis:
    image: 'redis:5.0.5'
    # command: redis-server --requirepass redispass

  postgres:
    image: postgres:9.6
    environment:
      - POSTGRES_USER=airflow
      - POSTGRES_PASSWORD=airflow
      - POSTGRES_DB=airflow
    # Uncomment these lines to persist data on the local filesystem.
    #   - PGDATA=/var/lib/postgresql/data/pgdata
    # volumes:
    #   - ./pgdata:/var/lib/postgresql/data/pgdata

  webserver:
    image: puckel/docker-airflow:1.10.4
    restart: always
    depends_on:
      - postgres
      - redis
    environment:
      - LOAD_EX=n
      - FERNET_KEY=46BKJoQYlPPOexq0OhDZnIlNepKFf87WFwLbfzqDDho=
      - EXECUTOR=Celery
      # - POSTGRES_USER=airflow
      # - POSTGRES_PASSWORD=airflow
      # - POSTGRES_DB=airflow
      # - REDIS_PASSWORD=redispass
    volumes:
      - ./dags:/usr/local/airflow/dags
      # Uncomment to include custom plugins
      # - ./plugins:/usr/local/airflow/plugins
    ports:
      - "8080:8080"
    command: webserver
    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL", "[ -f /usr/local/airflow/airflow-webserver.pid ]"]
      interval: 30s
      timeout: 30s
      retries: 3

  flower:
    image: puckel/docker-airflow:1.10.4
    restart: always
    depends_on:
      - redis
    environment:
      - EXECUTOR=Celery
      # - REDIS_PASSWORD=redispass
    ports:
      - "5555:5555"
    command: flower

  scheduler:
    image: puckel/docker-airflow:1.10.4
    restart: always
    depends_on:
      - webserver
    volumes:
      - ./dags:/usr/local/airflow/dags
      # Uncomment to include custom plugins
      # - ./plugins:/usr/local/airflow/plugins
    environment:
      - LOAD_EX=n
      - FERNET_KEY=46BKJoQYlPPOexq0OhDZnIlNepKFf87WFwLbfzqDDho=
      - EXECUTOR=Celery
      # - POSTGRES_USER=airflow
      # - POSTGRES_PASSWORD=airflow
      # - POSTGRES_DB=airflow
      # - REDIS_PASSWORD=redispass
    command: scheduler

  worker:
    image: puckel/docker-airflow:1.10.4
    restart: always
    depends_on:
      - scheduler
    volumes:
      - ./dags:/usr/local/airflow/dags
      # Uncomment to include custom plugins
      # - ./plugins:/usr/local/airflow/plugins
    environment:
      - FERNET_KEY=46BKJoQYlPPOexq0OhDZnIlNepKFf87WFwLbfzqDDho=
      - EXECUTOR=Celery
      # - POSTGRES_USER=airflow
      # - POSTGRES_PASSWORD=airflow
      # - POSTGRES_DB=airflow
      # - REDIS_PASSWORD=redispass
    command: worker

Sprawdź status kontenerów

Zanim przejdziesz do stron z interfejsem użytkownika, sprawdź czy wszystkie kontenery mają status „UP”. W tym celu użyj komendy:

docker-compose ps
      Name             Command         State             Ports          
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
airflow-docker_flower_1   /entrypoint.sh flower      Up       0.0.0.0:5555->5555/tcp, 8080/tcp, 8793/tcp
airflow-docker_postgres_1  docker-entrypoint.sh postgres  Up       5432/tcp                 
airflow-docker_redis_1    docker-entrypoint.sh redis ...  Up       6379/tcp                 
airflow-docker_scheduler_1  /entrypoint.sh scheduler     Up       5555/tcp, 8080/tcp, 8793/tcp       
airflow-docker_webserver_1  /entrypoint.sh webserver     Up (healthy)  5555/tcp, 0.0.0.0:8080->8080/tcp, 8793/tcp
airflow-docker_worker_1   /entrypoint.sh worker      Up       5555/tcp, 8080/tcp, 8793/tcp     

Interfejs użytkownika

Gdy wszystkie kontenery są uruchomione, możemy otworzyć kolejno:

 • localhost:8080 – Apache Airflow UI
 • localhost:5555 – Flower UI

Testowy DAG

W katalogu, gdzie uruchamialiśmy plik dokcer-compose.yml utworzyony został katalog „dags”. Utwórzmy w nim nasz testowy DAG. W tym celu przekieruję Cię do mojego innego posta, gdzie dokładnie opisałem jak to zrobić.

W skrócie: w katalogu „dags” należy utworzyć testowy dag (plik python). Automatycznie on pojawi się na Airflow UI.

Apache Airflow CeleryExecutor PostgreSQL Redis Docker-Compose: Uruchom środowisko w 5 minut!
Apache Airflow CeleryExecutor PostgreSQL Redis Docker-Compose: Uruchom środowisko w 5 minut!
Airflow UI. Następnie wystarczy, że go po prostu uruchomisz. Dodatkowo sprawdź monitoring z poziomu Flower UI. (Apache Airflow CeleryExecutor PostgreSQL Redis Docker-Compose

To by było na tyle jak uruchomić środowisko składające się z Apache Airflow CeleryExecutor PostgreSQL Redis Docker-Compose w kilka minut!

Jeśli spodobał Ci się ten post to zostaw proszę komentarz poniżej lub udostępnij ten post na swoim Facebook’u, Twitter’ze, LinkedIn lub innej stronie z mediami społecznościowymi.
Dzięki!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.9 / 5. Vote count: 561

No votes so far! Be the first to rate this post.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments